Sākums   Sākums   Sākums Bilance - paraugs   Bilance - paraugs   Bilance - paraugs Reģistrēties   Reģistrēties   Reģistrēties Pakalpojumi, Sadarbība, Tarifi, Noteikumi   Pakalpojumi   Pakalpojumi, Sadarbība, Tarifi, Noteikumi Jautājumi - Atbildes   Jautājumi - Atbildes   Jautājumi - Atbildes Klientu savstarpējai pieredzes apmaiņai   Diskusijas   Klientu savstarpējai pieredzes apmaiņai Par mums   Par mums   Par mums Über LBSS / Impressum   Über LBSS   Über LBSS / Impressum
Klienta un LBSS GmbH savstarpējā sadarbība pirkuma apmakas un piegādes procesos  Sadarbība  Klienta un LBSS GmbH savstarpējā sadarbība pirkuma apmakas un piegādes procesos LBSS GmbH pakalpojumu tarifi  Tarifi  LBSS GmbH pakalpojumu tarifi LBSS GmbH piedāvāto pakalpojumu izmantošanas noteikumi (klienta līgumsaistības ar LBSS GmbH)  Noteikumi  LBSS GmbH piedāvāto pakalpojumu izmantošanas noteikumi (klienta līgumsaistības ar LBSS GmbH)

LAT RUS
 Autorizācija
E-pasta adrese
Parole
Aizmirsi paroli?
Atcerējies paroli?
Tavs klienta numurs

 Pirkuma apmaksas pakalpojuma kalkulators
1 GBP = 1.2316 EUR
1 USD = 0.9532 EUR
1 CAD = 0.6949 EUR
1 AUD = 0.6377 EUR
Darījuma (pirkuma) vērtība
ieskaitot pasta izdevumus:
  Transporta izmaksu pakalpojuma kalkulators
 Precēm
 līdz 40 kg
 virs 40 kg
Mala A:  cm
Mala B:  cm
Mala C:  cm
Svars:  kg


Transporta izmaksas
līdz SIA JUNOX
noliktavai Rīgā*: 

Transporta izmaksas
līdz SIA JUNOX
noliktavai Rīgā
vai precēm virs 1m³
līdz klientam Rīgā*: 

 - LBSS GmbH pakalpojumu tarifi - 
 1. Tarifs pirkumu apmaksas vai pasūtījumu veikšanas pakalpojumiem:

  a. Pakalpojums: klienta pirkuma apmaksai EUR, USD, GBP, CAD, AUD valūtās:
      5% no pasūtījuma summas, bet maksimālā komisijas likme 20,00 EUR

  b. Pakalpojums: klienta uzdevumā pasūtījuma veikšana EUR, USD, GBP, CAD, AUD valūtās:
      5% no pasūtījuma summas, bet maksimālā komisijas likme 20,00 EUR
   

 2. Tarifs preču transportēšanas uz Latviju pakalpojumiem:

  Transporta pakalpojumu cenas atkarīgas no transportējamo preču (paciņu) lieluma un svara un ir aprēķināmas LBSS mājas lapā, lietojot "Ceļa izmaksu kalkulatoru".
  Cenā iekļauta paku līdz 40 kg transportēšana līdz SIA JUNOX noliktavai Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 3.
  Preces lielumā virs 1m³ klientiem Rīgā vai Rīgas tuvumā tiek piegādātas uz klientam vēlamu adresi bez piemaksas.
   

 3. Tarifs par klienta paša apmaksātas preces pārsūtīšanas uz Latviju pakalpojumu summējas kopā no 5,00 EUR komisijas maksas par darījuma apkalpošanu, plus preces transportēšanas pakalpojumu cena, kā minēts II. Punktā.
   

 4. Tarifs ārpus kārtas preču savākšanai pie pārdevēja vai ārpus kārtas piegādei klientam uz mājām:

  Klienta preci savācot pie pārdevēja vai pēc klienta vēlmes to nogādājot pie klienta, tiek aprēķināts km daudzums, kas LBSS transportam ir bijis jāveic vairāk, novirzoties no ierastā maršruta. Šos - tā saucamos "līkuma" km - LBSS klientam aprēķina ar likmi 1,39 EUR / km. Km likmei nav no svara, cik lielas vai mazas preces savākšanai vai piegādei ir veikts līkums.
   

 5. Tarifs paciņu no Rīgas tālākai nosūtīšanai klientam uz mājas adresi ārpus Rīgas:

  Paciņas tālāka nosūtīšana klientam izmaksā Latvijas Pasta tarifu, plus nosūtīšanai nepieciešamā iepakojuma izmaksas.
   

 6. Citu pakalpojumu tarifi:

  Cita veida pakalpojumi, sk. sekojošu sarakstu, klientam izmaksā tādu summu, kādu LBSS izdod pakalpojuma veikšanai pie pakalpojuma izpildītāja:

  • pakas, kas pienākusi no ārpus ES valsts, atmuitošana – saskaņā ar Muitas vai kurjerfirmas - importētāja rēķinu.

  • kurjera izmantošana preces savākšanai pie pārdevēja un atvešanai līdz LBSS – saskaņā ar kurjera rēķinu par veikto pakalpojumu.

  • parādu piedziņas tiesas iesaistīšana parāda piedziņas processā pret pārdevēju, kurš nepilda savas saistības pret pircēju, nepiegādājot jau apmaksātu preci – saskaņā ar parādu piedziņas tiesas rēķinu.

  • klienta pakas atpakaļ nosūtīšana pārdevējam ar vācu pasta starpniecību – saskaņā ar vācu pasta izmaksām.


 7. Visos minētajos LBSS GmbH pakalpojumu tarifos (punkts I – V) ir iekļauts Vācijas PVN 19% apmērā.
  Punktā VI minētajos pakalpojumos ir iekļauts pakalpojuma izpildītāja PVN, ja pakalpojuma izpildītājs par pakalpojumu PVN ir norādījis.